Merkittävä tunnustus opintopsykologi Katri Ruthille Suomen psykologiliitolta

"Suomen Psykologiliiton hallitus on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston opintopsykologi Katri Ruthille hopeisen ansiomerkin."

uef.fi/fi/artikkeli/merkittava

Pakkotoimien käyttö on yleistä psykiatrisessa sairaalahoidossa – hoitotyön johtajat avainasemassa

"TtM Emilia Laukkasen väitöstutkimus osoitti, että pakkotoimia käytetään psykiatrisessa sairaalahoidossa usein, ja hoitotyön johtajien asenteet ovat yhteydessä niiden käyttöön."

uef.fi/fi/artikkeli/pakkotoimi

Itä-Suomen yliopiston hiilijalanjälki laskettu – Tavoitteena olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä

"Itä-Suomen yliopisto on laskenut hiilijalanjälkensä. Yliopiston kunnianhimoinen, mutta realistinen tavoite on olla hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä."

uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen

Tyypin 2 diabeteksen hoitoa tehostetaan Pohjois-Karjalassa yksilöllisten tavoitteiden mukaan

"Korkeampi verensokeritaso diagnoosihetkellä ja korkeampi ikä lisäsivät insuliinihoidon varhaisemman aloituksen todennäköisyyttä."

uef.fi/fi/artikkeli/tyypin-2-d

Naltreksoni yksin ja yhdistelmähoitona vähentää alkoholiongelmaisten sairaalahoitoja

"Naltreksonin käyttö yksin ja yhdistelmähoitona disulfiraamin ja akamprosaatin kanssa on yhteydessä vähäisempään riskiin joutua sairaalaan alkoholiongelman tai muun syyn vuoksi."

uef.fi/fi/artikkeli/naltrekson

Opiskelijatarina: Dataliiketoiminta, Joona Minkkinen

"Joona Minkkinen opiskelee ensimmäistä vuotta dataliiketoimintaa Kuopion kampuksella."

uef.fi/fi/artikkeli/opiskelija

Dosentti Rauno Harvimalle lääkintöneuvoksen arvonimi

"Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt dosentti Rauno Harvimalle lääkintöneuvoksen arvonimen."

uef.fi/fi/artikkeli/dosentti-r

Itä-Suomen yliopistolle 9,1 miljoonan euron rahoitus tutkimuksen vahvistamiseksi

"Rahoitusta käytetään edistämään tutkimustoimintaa yliopistolle merkittävillä tutkimusalueilla, jotka liittyvät lääkekehitykseen, neurotieteisiin, metsäbiotalouteen, sekä fotoniikkaa hyödyntävien teknologioiden kehitykseen."

uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen

Vaikuttavimman hoidon jäljillä – Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä tukea yliopiston hankkeille

"Nivelrikon eri hoitomuotojen vaikuttavuutta selvittävä apulaisprofessori Joonas Sirola on yksi tutkijoista, joille säätiö myönsi apurahan viime hausta."

uef.fi/fi/artikkeli/vaikuttavi

Ympäristökysymyksiin liittyvien argumentaatiotaitojen harjoittelu tulisi huomioida paremmin lukioissa

"FM Kimmo Härmän väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lukio-opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja argumentaatiotaitoja liittyen yhteiskunnallisiin ympäristöaiheisiin maantieteen oppiaineessa. Samalla väitöstutkimus syvensi aiempaa argumentaatiotutkimusta suomal…"

uef.fi/fi/artikkeli/ymparistok

ETENEn selvitys: Hoitoeettistä toimintaa on vasta muutamassa sairaanhoitopiirissä

"Hoitoeettinen toiminta ei ole Suomessa vielä vakiintunutta eikä yhtenäistä, osoittaa juuri julkaistu selvitys."

uef.fi/fi/artikkeli/etenen-sel

Potilaaksi maailman nykyaikaisimmalle hammaslääketieteen opetusklinikalle?

"Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen kliinisestä opetuksesta. Vuonna 2013 valmistunut hammaslääketieteen opetusklinikka on yksi maailman nykyaikaisimmista. Opiskelijat pääsevät opettelemaan hoitotyötä ensin aitoa ympäristöä vastaavassa simulaatioharjoitustilas…"

uef.fi/fi/artikkeli/potilaaksi

Harro van Asselt Itä-Suomen yliopiston ilmasto-oikeuden ja -politiikan professoriksi

"Glasgow’n ilmastokokoukseen osallistuvilta mailta odotetaan entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumisessa."

uef.fi/fi/artikkeli/harro-van-

Työkaluja veritautipotilaan kuumeisen neutropenian riskinarviointiin

"LL Marika Lappalainen kartoitti väitöstutkimuksessaan kuumeiseen neutropeniaan liittyviä komplikaatioita potilailla, jotka saivat intensiivistä solusalpaajahoitoa pahanlaatuisen veritaudin vuoksi."

uef.fi/fi/artikkeli/tyokaluja-

Show more
Mastodon.Jimbo

General server hosted in Finland not focused on any subject. "Official" languages are English and Finnish.